PHOTOSHOP_TEMPLATES=======================Blank_Document_Template=========================

 


#target photoshop //            Document_Blank

  var startRulerUnits         = app.preferences.rulerUnits  

  var startTypeUnits          = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs     = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits  = Units.PIXELS                

  app.preferences.typeUnits   = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs          = DialogModes.NO

//WaitForRedraw()  ;            alert (  "preferences saved")

//==================================================================

  var docRef                  = app.documents.add(220, 240, 72, "NewDocument", NewDocumentMode.RGB, DocumentFill.WHITE);

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "create White RBG document");

//==================================================================

  var w                       = docRef.height

  var h                       = docRef.width

  var r                       = docRef.resolution

  var n                       = docRef.name  ;                 // alert (  "w="+w+" h="+h+" r="+r+" n="+n); 

  var m                       = docRef.mode    ;               // alert (  m);  // DocumentMode.RGB

  var p                       = docRef.pixelAspectRatio    ;   // alert (  p);  // 1

  var b                       = docRef.bitsPerChannel    ;     // alert (  b);  // BitsPerChannelType.EIGHT

  var bl                      = docRef.backgroundLayer    ;    // alert (  bl); // [Artlayer Background]

  var al                      = docRef.activeLayer    ;        // alert (  al); // [Artlayer Background]

  var l                       = docRef.layers    ;             // alert (  l);  // [Layers]

  var c                       = docRef.activeChannels   ;      // alert (  c ); // [Channel Red],[Channel Green],[Channel Blue]

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "Get Document Info \r w="+w+" h="+h+" r="+r+" n="+n);

//==================================================================

  var colorRef                = new       SolidColor                      

  colorRef.rgb.red            = 0;        colorRef.rgb.green= 255;  colorRef.rgb.blue= 0;

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "Color change \r" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue)

  app.foregroundColor         = colorRef

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "foregroundColor set");

//==================================================================

  colorRef.rgb.red            = 255;      colorRef.rgb.green= 255;  colorRef.rgb.blue= 0;

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "Color change \r" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue)

  app.backgroundColor         = colorRef

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "backgroundColor set");

//==================================================================

  docRef.selection.selectAll;   //app.activeDocument.selection.selectAll     ; 

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "selectAll set  " )

  colorRef.rgb.red            = 255;      colorRef.rgb.green= 100;  colorRef.rgb.blue= 0;

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "Color change \r" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue)

  app.activeDocument.selection.fill(      colorRef) ;     

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "Selection filled \r")

//==================================================================

  app.preferences.rulerunits  = startRulerUnits         //restore beginning preferences

  app.preferences.typeunits   = startTypeUnits

  app.displayDialogs          = startDisplayDialogs

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "restore preferences \r")

//==================================================================

//app.activeDocument.close(     SaveOptions.DONOTSAVECHANGES);  alert ( "Document Closed" ) 


  function                     WaitForRedraw()                                  //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                   = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(          stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(               stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

}  


=======================Open_File==============================


 

#target photoshop //            File Open

  var startRulerUnits         = app.preferences.rulerUnits  

  var startTypeUnits          = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs     = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits  = Units.PIXELS                

  app.preferences.typeUnits   = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs          = DialogModes.NO

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "preferences saved")

//==================================================================

  var fileName                = app.path.toString() + "/Samples/Dune.tif";

  var docRef                  = open( File(fileName) );

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "Open File " + fileName)

//==================================================================

  app.preferences.rulerunits  = startRulerUnits         //restore beginning preferences

  app.preferences.typeunits   = startTypeUnits

  app.displayDialogs          = startDisplayDialogs

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "restore preferences \r")

//==================================================================

//app.activeDocument.close(     SaveOptions.DONOTSAVECHANGES);  alert ( "Document Closed" ) 

 

  function                      WaitForRedraw()                                  //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                    = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(           stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(                stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

}  =======================File_Open_Template==============================

 

#target photoshop //            File Open

  var startRulerUnits         = app.preferences.rulerUnits  

  var startTypeUnits          = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs     = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits  = Units.PIXELS                

  app.preferences.typeUnits   = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs          = DialogModes.NO

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "preferences saved")

//==================================================================

  var fileName                = "/Users/don_sauer/Desktop/Tiger.jpg"; 

  var docRef                  = open( File(fileName) );

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "Open File " + fileName)

//==================================================================

  var w                       = docRef.height

  var h                       = docRef.width

  var r                       = docRef.resolution

  var n                       = docRef.name  ;                 // alert (  "w="+w+" h="+h+" r="+r+" n="+n); 

  var m                       = docRef.mode    ;               // alert (  m);  // DocumentMode.RGB

  var p                       = docRef.pixelAspectRatio    ;   // alert (  p);  // 1

  var b                       = docRef.bitsPerChannel    ;     // alert (  b);  // BitsPerChannelType.EIGHT

  var bl                      = docRef.backgroundLayer    ;    // alert (  bl); // [Artlayer Background]

  var al                      = docRef.activeLayer    ;        // alert (  al); // [Artlayer Background]

  var l                       = docRef.layers    ;             // alert (  l);  // [Layers]

  var c                       = docRef.activeChannels   ;      // alert (  c ); // [Channel Red],[Channel Green],[Channel Blue]

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "Get Document Info \r w="+w+" h="+h+" r="+r+" n="+n);

//==================================================================

  app.preferences.rulerunits  = startRulerUnits         //restore beginning preferences

  app.preferences.typeunits   = startTypeUnits

  app.displayDialogs          = startDisplayDialogs

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "restore preferences \r")

//==================================================================

//app.activeDocument.close(     SaveOptions.DONOTSAVECHANGES);  alert ( "Document Closed" ) 

 

  function                      WaitForRedraw()                             //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                    = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(           stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(                stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

}  


========================PRINT_LAYERS===============================

  var docRef                   = app.activeDocument;

  temp                         = new File( "/Users/don_sauer/Downloads/myfilelayers" );

  temp.open(                    'e' );               // e for edit

  temp.encoding                = 'US-ASCII';

  var layerslist               ="layerslist[]= \r"

  for                           (var i= 0; i < docRef.layers.length ; i++) 

{ layerslist                   = layerslist+i+" "+ docRef.layers[i].name +" \r";  

} 

  temp.writeln(layerslist);

  temp.close();

=======================PRINT_FONTS==============================

  var docRef                   = app.activeDocument;

  temp                         = new File( "/Users/don_sauer/Downloads/myfileFonts" );

  temp.open(                    'e' );               // e for edit

  temp.encoding                = 'US-ASCII';

  var fontlist                 ="layerslist[]= \r"

  for                           (var i= 0; i < app.fonts.length ; i++) 

{ fontlist                     = fontlist +i+" "+ app.fonts[i].name +" \r";  

} 

  temp.writeln(fontlist);

  temp.close();


=======================Document_Templates==============================

  

#target photoshop //            Document_Tutorials

  var startRulerUnits         = app.preferences.rulerUnits  

  var startTypeUnits          = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs     = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits  = Units.PIXELS                

  app.preferences.typeUnits   = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs          = DialogModes.NO

  var docRef                  = app.documents.add(320, 240, 72, "NewDocument", NewDocumentMode.RGB, DocumentFill.WHITE);

  var w                       = docRef.height

  var h                       = docRef.width

  var r                       = docRef.resolution

  var n                       = docRef.name  ;                 // alert (  "w="+w+" h="+h+" r="+r+" n="+n); 

  var m                       = docRef.mode    ;               // alert (  m);  // DocumentMode.RGB

  var p                       = docRef.pixelAspectRatio    ;   // alert (  p);  // 1

  var b                       = docRef.bitsPerChannel    ;     // alert (  b);  // BitsPerChannelType.EIGHT

  var bl                      = docRef.backgroundLayer    ;    // alert (  bl); // [Artlayer Background]

  var al                      = docRef.activeLayer    ;        // alert (  al); // [Artlayer Background]

  var l                       = docRef.layers    ;             // alert (  l);  // [Layers]

  var c                       = docRef.activeChannels   ;      // alert (  c ); // [Channel Red],[Channel Green],[Channel Blue]

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "create a document \r w="+w+" h="+h+" r="+r+" n="+n);

//=================================================================

  var colorRef                = new SolidColor                      

  colorRef.rgb.red            = 0

  colorRef.rgb.green          = 255

  colorRef.rgb.blue           = 0

  app.foregroundColor         = colorRef

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "set foregroundColor \r"+colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue);

//=================================================================

  colorRef.rgb.red            = 255

  colorRef.rgb.green          = 255

  colorRef.rgb.blue           = 0

  app.backgroundColor         = colorRef

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "set backgroundColor \r"+colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue);

//=================================================================

  docRef.selection.selectAll;             //app.activeDocument.selection.selectAll     ; 

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "selectAll  " )

  colorRef.rgb.red            = 255

  colorRef.rgb.green          = 100

  colorRef.rgb.blue           = 0

  app.activeDocument.selection.fill(colorRef) ;     

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "fill orange  \r" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue)

//=================================================================

  var selBounds1 = Array(       Array(50,  50),                                

                                Array(200, 50), 

                                Array(200, 200), 

                                Array(50,  200) ); 

  docRef.selection.select(      selBounds1); 

  WaitForRedraw();              alert (  "selBounds1 \r"+ selBounds1 )

//=================================================================

  docRef.selection.invert();

  colorRef.rgb.red           = 255

  colorRef.rgb.green         = 0

  colorRef.rgb.blue          = 255

  WaitForRedraw()   ;          alert (  "inverted select" )

//=================================================================

  app.activeDocument.selection.fill(colorRef)     ;

  WaitForRedraw()   ;          alert (  "fill select" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue )      

  var selRef                 = app.activeDocument.selection

  selRef.contract( 5 )  ;                      //selRef.expand( 5 )

  WaitForRedraw() ;            alert (  "contracted select by 5" )   

//=================================================================   

  colorRef.rgb.red           = 155

  colorRef.rgb.green         = 0

  colorRef.rgb.blue          = 255

  app.activeDocument.selection.fill(colorRef); 

  WaitForRedraw()  ;           alert (  "filled selection \r" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue) 

//=================================================================   

  docRef.selection.invert();

  docRef.selection.deselect();

  WaitForRedraw()  ;           alert (  "deselect " ) 

//=================================================================

  var selBounds2 = Array(      Array(70,  70),                                

                               Array(100, 70), 

                               Array(100, 100), 

                               Array(70,  100) );

  colorRef.rgb.red           = 255

  colorRef.rgb.green         = 255

  colorRef.rgb.blue          = 0

  docRef.selection.select(     selBounds2); 

  WaitForRedraw() ;            alert (  "selBounds2 \r" + selBounds2 ) 

//=================================================================

  app.activeDocument.selection.stroke (colorRef, 5, StrokeLocation.OUTSIDE, ColorBlendMode.VIVIDLIGHT,  75, false) 

//=================================================================                    

  WaitForRedraw() ;            alert (  "stroke outside select \r" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue ) 

  docRef.selection.deselect();

  WaitForRedraw()  ;           alert (  "deselect_" ) 

//=================================================================

  var selBounds3 = Array(      Array(170,  70),                                

                               Array(200,  70), 

                               Array(200,  100), 

                               Array(170,  100) );

  docRef.selection.select(     selBounds3); 

  WaitForRedraw()  ;           alert (  "selBounds3 \r" + selBounds2 ) 

//=================================================================

  app.activeDocument.selection.stroke (colorRef, 5, StrokeLocation.INSIDE, ColorBlendMode.VIVIDLIGHT,  75, false) //CENTER                   

  WaitForRedraw() ;            alert (  "stroke inside select" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue ) 

//=================================================================

  docRef.selection.deselect();

  WaitForRedraw()  ;           alert (  "deselect" ) 

  docRef.flipCanvas(           Direction.HORIZONTAL)                 

  WaitForRedraw()  ;           alert (  "Flip_Horz" ) 

//=================================================================

  docRef.flipCanvas(           Direction.VERTICAL)                   

  WaitForRedraw()  ;           alert (  "Flip_Vert" ) 

//=================================================================


 

  docRef.resizeImage(          400,300 )

  WaitForRedraw()  ;           alert (  "resize image 400x300" ) 

//=================================================================


  docRef.crop (                new Array(10,20,240,250),  5, 320, 320 )   //boundsArray(left,top,right,bottom),angle,w,h 

  WaitForRedraw()  ;           alert (  "crop \r bounds =(10,20,240,250) angle=5 w=320 h=320" ) 

//=================================================================


  app.activeDocument.rotateCanvas(45);

  WaitForRedraw()  ;           alert (  "Rotate 45" ) 

//=================================================================


  docRef.resizeCanvas(         700,700 )

  WaitForRedraw()  ;           alert ( "resize canvas 400 x 400" ) 

//=================================================================


  docRef                     = null;

  backColor                  = null;

  app.preferences.rulerunits = startRulerUnits         //restore beginning preferences

  app.preferences.typeunits  = startTypeUnits

  app.displayDialogs         = startDisplayDialogs

//=================================================================

  app.activeDocument.close(    SaveOptions.DONOTSAVECHANGES)

                               alert ("Document in now Closed" ) 


  function                     WaitForRedraw()                             //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                   = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(          stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(               stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

}  

======================Layers_Templates==================================

 

#target photoshop

  app.bringToFront(); //         Layers_Templates  

  if                            (app.documents.length == 0)   { var docRef = app.documents.add(); }   

  else                                                        { var docRef = app.activeDocument;  }    

  WaitForRedraw();               alert ("Start_with_a_document" ) 

//==================================================================

  if                            (docRef.layers.length < 2)    {  docRef.artLayers.add();   }  

  var activeLayerName          = docRef.activeLayer.name;                           

  WaitForRedraw();               alert ("Add A Layer  called " + activeLayerName )

//==================================================================

  var newname                  = "First_added" ; 

  docRef.activeLayer.name      = newname ;

  WaitForRedraw();               alert ("Renamed Layer to  " + newname) 

//==================================================================

  var layerRef                 = docRef.artLayers.add();

  activeLayerName              = docRef.activeLayer.name;

  WaitForRedraw();               alert ("Added Another Layer =  "+layerRef.name+"\r Name = "+activeLayerName+"\r Type = "+layerRef.kind) 

//==================================================================

  var layerRef2                = docRef.artLayers[1].duplicate();

  WaitForRedraw();               alert ("Duplicate Layer[1] =  "+layerRef2.name+"\r bounds = "+layerRef2.bounds ) 

//==================================================================

  var layerRef3                = docRef.layers["Background"].duplicate();

  WaitForRedraw();               alert ("Duplicate Background Layer =  " + layerRef3.name ) 

//==================================================================

  var layerslist               ="layerslist= \r"

  for                           (var i= 0; i < docRef.layers.length ; i++) 

{ layerslist                   = layerslist+ docRef.layers[i].name +" \r";  

} WaitForRedraw();               alert ("Print out Layer[0,1,..]  " + layerslist)

//==================================================================

  layerRef3.remove();

  WaitForRedraw();               alert ("Removed LayerRef3 " )

//==================================================================

  var layerRef3                = app.activeDocument.artLayers.add()

  layerRef3.name               = "MyBlendLayer"

  WaitForRedraw();               alert ("Add and Name a layer  = "+layerRef3.name) 

//==================================================================

  layerRef3.blendMode          = BlendMode.NORMAL

  WaitForRedraw();               alert ("View Blend and Opacity"+"\rmode = "+layerRef3.blendMode+"\rop = "+layerRef3.opacity ) 

//==================================================================

  var testval                  = docRef.activeLayer.isBackgroundLayer

  WaitForRedraw();               alert ("isBackgroundLayer? " + testval)

//==================================================================

  docRef.activeLayer           = docRef.layers["Background"]          // define new active layer name

  testval                      = docRef.activeLayer.isBackgroundLayer

  WaitForRedraw();               alert ("isBackgroundLayer? " + testval)

//=================================================================

  layerRef3.visible            = false;

  WaitForRedraw();               alert ("Turn layerRef3 off " )

//=================================================================

  app.activeDocument.layers[     1].move(app.activeDocument.layers[3], ElementPlacement.PLACEAFTER);  

  WaitForRedraw();               alert ("move layer[1] to after layer[3] " ) ;

//=================================================================

  app.activeDocument.close(      SaveOptions.DONOTSAVECHANGES)

                                 alert ("Document in now Closed" ) 


  function                       WaitForRedraw()                           //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                     = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(            stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(                 stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

}  ========================Text_Templates===============================


  


#target photoshop 

  app.bringToFront(); //           Text_Tutorial

  var strtRulerUnits             = app.preferences.rulerUnits;

  var strtTypeUnits              = app.preferences.typeUnits;

  app.preferences.rulerUnits     = Units.INCHES;

  app.preferences.typeUnits      = TypeUnits.POINTS;

  app.displayDialogs             = DialogModes.NO;

  var docRef                     = app.documents.add(8, 5, 72);

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "add a 8 x 5 document at 72 dpi") ;

//=================================================================

  var textColor                  = new SolidColor;

  textColor.rgb.red              = 255;

  textColor.rgb.green            = 0;

  textColor.rgb.blue             = 0;

  var newTextLayer               = docRef.artLayers.add();

  newTextLayer.kind              = LayerKind.TEXT;

  newTextLayer.textItem.contents = "Hello, World!";

  newTextLayer.textItem.position = Array(0.75, 2.75);

  newTextLayer.textItem.size     = 48;

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "Position at 0.75 and 2.75 with size at 48") ;

//=================================================================


  newTextLayer.textItem.color    = textColor;

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "set color to \r"+ textColor.rgb.red +textColor.rgb.green +textColor.rgb.blue) ;

//=================================================================

  newTextLayer.justification     = Justification.LEFTJUSTIFIED ; 

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "LEFTJUSTIFIED \r") ;

//=================================================================

  var fontlist                   =""

  for                             (var i= 0; i < app.fonts.length ; i++) 

{ fontlist                       = fontlist +i+" "+ app.fonts[i].name +" \r";  

} 

  WaitForRedraw()  ;               alert ( "fontlist = \r" +  fontlist ) ;

//=================================================================

  newTextLayer.textItem.font     = "Braggadocio";

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "font "  + newTextLayer.textItem.font ) ;

  newTextLayer.textItem.font     = "Playbill";

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "font "  + newTextLayer.textItem.font ) ;

  newTextLayer.textItem.font     = "Zapfino";

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "font "  + newTextLayer.textItem.font ) ;

  newTextLayer.textItem.font     = "MyriadStd-Sketch";

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "font "  + newTextLayer.textItem.font ) ;

  newTextLayer.textItem.font     = "Onyx";

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "font "  + newTextLayer.textItem.font ) ;

  newTextLayer.textItem.font     = "RosewoodStd-Regular";

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "font "  + newTextLayer.textItem.font ) ;

  newTextLayer.textItem.font     = "Impact";

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "font "  + newTextLayer.textItem.font ) ;

  newTextLayer.textItem.font     = "Stencil";

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "font "  + newTextLayer.textItem.font ) ;

  newTextLayer.textItem.font     = "Times-Bold";

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "font "  + newTextLayer.textItem.font ) ;

  app.preferences.rulerUnits     = strtRulerUnits;

  app.preferences.typeUnits      = strtTypeUnits;

  docRef                         = null;

  textColor                      = null;

  newTextLayer                   = null;

//=================================================================

  app.activeDocument.close(        SaveOptions.DONOTSAVECHANGES)

                                   alert ("Document in now Closed" ) 

//=================================================================


  function                         WaitForRedraw()                        //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                       = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(              stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(                   stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

}  


=========================FILTERS_Template========================

 

#target photoshop //                FILTERS_Tutorials

  var startRulerUnits             = app.preferences.rulerUnits // default preferences

  var startTypeUnits              = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs         = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits      = Units.PIXELS               //change settings

  app.preferences.typeUnits       = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs              = DialogModes.NO

  var fileName                    = app.path.toString() + "/Samples/Lake(16bit).tif";

  var docRef                      = open( File(fileName) );

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "Opened file = \r"  + fileName ) ;

//=================================================================

  docRef.bitsPerChannel           = BitsPerChannelType.EIGHT

  docRef.changeMode(                ChangeMode.RGB);

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "Set 8Bit per Channel = \r") ;

//=================================================================

  var layerRef1                   = docRef.layers["Background"].duplicate();

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "duplicated backgound"  ) ;

//=================================================================

  layerRef1.name                  = "layerRef1"

  layerRef1.blendMode             = BlendMode.NORMAL

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "renamed to layerRef1 with blend mode \r" + layerRef1.blendMode) ;

//=================================================================

  docRef.activeLayer              = docRef.layers["layerRef1"]               

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "now layerRef1 is active \r") ;

//=================================================================

  var selBounds1 = Array(           Array(50,  150),                                

                                    Array(300, 150), 

                                    Array(300, 400), 

                                    Array(50,  400) ); 

  docRef.selection.select(          selBounds1); 

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "apply selection \r" + selBounds1 ) ;

//=================================================================

  layerRef1.desaturate();

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "desaturate()"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.invert();

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "invert()"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.equalize();

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "equalize()"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyAverage();

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyAverage()"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyBlur();

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyBlur()"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyBlurMore();

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyBlurMore()"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyDifferenceClouds();

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyDifferenceClouds()"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.autoLevels();

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "autoLevels()"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.autoContrast();

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "autoContrast()"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyDespeckle();

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyDespeckle()"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applySharpen();

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applySharpen()"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applySharpenEdges();

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applySharpenEdges()"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applySharpenMore();

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applySharpenMore()"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyUnSharpMask(       50,4,0);                                        

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyUnSharpMask(50,4,0)"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.posterize(4);

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "posterize(4)"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.threshold(70);

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "threshold(70)"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyAddNoise(          12,NoiseDistribution.GAUSSIAN, false);

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyAddNoise(12,NoiseDistribution.GAUSSIAN, false)"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyGaussianBlur(5);

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyGaussianBlur(5)"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.adjustBrightnessContrast(33,33);

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "adjustBrightnessContrast(33,33)"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyDustAndScratches(  2,0);

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyDustAndScratches(2,0)"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyHighPass(4);

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyHighPass(4)"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyMedianNoise(1);

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyMedianNoise(1)"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyPinch(50);

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyPinch(50)"  ) ; // 61

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyRipple(            100, RippleSize.LARGE); //MEDIUM  SMALL

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyRipple(100, RippleSize.LARGE)"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyTwirl(50);

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyTwirl(50)"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyZigZag(            10,5,  ZigZagType.AROUNDCENTER ); 

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyZigZag(10,5,ZigZagType.AROUNDCENTER )"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyMotionBlur(0,10);

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyMotionBlur(0,10)"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyRadialBlur(        10,   RadialBlurMethod.SPIN, RadialBlurQuality.BEST ); 

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyRadBlur(10, Method.SPIN, Quality.BEST ); "  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyMaximum( 5 );  

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyMaximum( 5 )"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyMinimum(5);  

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyMinimum(5)"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyOceanRipple(7,10);                                

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyOceanRipple(7,10)"  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyOffset(            5,5,  OffsetUndefinedAreas.SETTOBACKGROUND    );  

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyOffset(5,5,UndefinedAreas.REPEATEDGEPIXELS    ) "  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  layerRef1.applyDiffuseGlow(       6, 10,15   );       //

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applyDiffuseGlow(6, 10,15   ) "  ) ;

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "stepback"  ) ;

  docRef                          = null;

  backColor                       = null;

  app.preferences.rulerunits      = startRulerUnits 

  app.preferences.typeunits       = startTypeUnits

  app.displayDialogs              = startDisplayDialogs

//=================================================================

  app.activeDocument.close(        SaveOptions.DONOTSAVECHANGES)

                                   alert ("Document in now Closed" ) 

//=================================================================


  function                          WaitForRedraw()                          //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                        = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(               stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(                    stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

} 

 function                           stepback()

{ var desc55                      = new ActionDescriptor();

  var ref14                       = new ActionReference();

  ref14.putEnumerated(              stringIDToTypeID("historyState"),stringIDToTypeID("ordinal"),stringIDToTypeID("previous") );

  desc55.putReference(              stringIDToTypeID("null"), ref14 );

  executeAction(                    stringIDToTypeID("select"),desc55, DialogModes.NO );

}==========================CUT/PASTE_Templates======================


  


#target photoshop //                CUT/PASTE_Tutorials

  var startRulerUnits             = app.preferences.rulerUnits 

  var startTypeUnits              = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs         = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits      = Units.PIXELS              

  app.preferences.typeUnits       = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs              = DialogModes.NO

  var fileName                    = app.path.toString() + "/Samples/Lake(16bit).tif";

  var docRef                      = open( File(fileName) );

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "Opened file = \r"  + fileName ) ;

  //=================================================================

  docRef.bitsPerChannel           = BitsPerChannelType.EIGHT

  docRef.changeMode(                ChangeMode.RGB);

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "Set to eight bits RGB"  ) ;

  //=================================================================

  var selBounds1 = Array(           Array(50,  150),                                

                                    Array(300, 150), 

                                    Array(300, 400), 

                                    Array(50,  400) ); 

  docRef.selection.select(          selBounds1); 

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "apply selection \r" + selBounds1 ) ;

  //=================================================================

  docRef.selection.copy( ); 

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "copy selection" ) ;

  //=================================================================

  docRef.paste();                   // creates layer 1 with clip

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "paste selection" ) ;

  //=================================================================

  docRef.activeLayer.name         = "Clip"

  var Clip                        = docRef.activeLayer

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "activeLayer name set to clip  " ) ;

  //=================================================================

  Clip.translate(50,50);

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "translate Clip  (50,50)" ) ;

    //=================================================================

  Clip.rotate(                      30 ,AnchorPosition.MIDDLECENTER); 

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "rotate Clip 30  from middle" ) ;

  //=================================================================

  Clip.resize(                      30 ,50,AnchorPosition.MIDDLECENTER); 

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "resize Clip 30 ,50, from middle" ) ;

  //=================================================================

  Clip.merge(); 

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "merge Clip down" ) ;

  //=================================================================

  var selBounds2 = Array(           Array(30,  50),                                

                                    Array(100, 50), 

                                    Array(100, 100), 

                                    Array(30,  100) ); 

  docRef.selection.select(          selBounds2); 

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "apply selection \r" + selBounds2 ) ;

  //=================================================================

  docRef.selection.cut( ); 

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "cut selection" ) ;

  //=================================================================

  docRef                          = null;

  backColor                       = null;

  app.preferences.rulerunits      = startRulerUnits 

  app.preferences.typeunits       = startTypeUnits

  app.displayDialogs              = startDisplayDialogs

//=================================================================

  app.activeDocument.close(         SaveOptions.DONOTSAVECHANGES) ;  alert ("Document in now Closed" ) 

//=================================================================


  function                          WaitForRedraw()               //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                        = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(               stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(                    stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

} 


==========================Masking_Templates=========================


 


#target photoshop //            Masking_Tutorials

  var startRulerUnits             = app.preferences.rulerUnits // default preferences

  var startTypeUnits              = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs         = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits      = Units.PIXELS               //change settings

  app.preferences.typeUnits       = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs              = DialogModes.NO

  while (app.documents.length)     { app.activeDocument.close() }        // first close all the open documents

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "close all open documents" ) ;

//=================================================================

  var fileName                    = app.path.toString() + "/Samples/Lake(16bit).tif";

  var docRef                      = open( File(fileName) );

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "Opened file = \r"  + fileName ) ;

//=================================================================

  docRef.bitsPerChannel           = BitsPerChannelType.EIGHT

  docRef.changeMode(                ChangeMode.RGB);

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "Set 8Bit per Channel = \r") ;

//=================================================================

  var layerRef1                   = docRef.layers["Background"].duplicate();

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "duplicated backgound"  ) ;

//=================================================================

  layerRef1.name                  = "layerRef1"

  layerRef1.blendMode             = BlendMode.NORMAL

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "renamed to layerRef1 with blend mode \r" + layerRef1.blendMode) ; 

//=================================================================  

  docRef.activeLayer              = docRef.layers["layerRef1"]       // define new active layer name 

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "layerRef1 is active") ;

//=================================================================

  docRef.activeLayer.desaturate()     

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "desaturate") ;

//=================================================================

  CreateMask()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "CreateMask") ;

//=================================================================

  selectmask()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "selectmask") ;

//=================================================================

  var colorRef                    = new SolidColor                      

  colorRef.rgb.red                = 0

  colorRef.rgb.green              = 0

  colorRef.rgb.blue               = 0

  var selBounds1 = Array(           Array(50,  50),                                

                                    Array(300, 50), 

                                    Array(300, 300), 

                                    Array(50,  300) ); 

  docRef.selection.select(          selBounds1); 

  WaitForRedraw();                  alert (  "selBounds1 \r"+ selBounds1 )

//=================================================================

  app.activeDocument.selection.fill(colorRef) ;     

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "fill select  \r"+colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue) 

//=================================================================

  applymask()

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "applymask") ;

//=================================================================

  docRef.selection.deselect();

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "deselect") ;

//=================================================================

  docRef.layers["Background"].visible            = false;

  WaitForRedraw()  ;                alert (  "Background is invisible ") ;

//=================================================================

  docRef                          = null;

  backColor                       = null;

  app.preferences.rulerunits      = startRulerUnits 

  app.preferences.typeunits       = startTypeUnits

  app.displayDialogs              = startDisplayDialogs

//=================================================================

  app.activeDocument.close(         SaveOptions.DONOTSAVECHANGES) ;  alert ("Document in now Closed" ) 

//=================================================================


  function                          CreateMask()

{ var descUsng                    = new ActionDescriptor();

  var ref92_Msk                   = new ActionReference();

  descUsng.putClass(                stringIDToTypeID("new")    , stringIDToTypeID("channel"));

  ref92_Msk.putEnumerated(          stringIDToTypeID("channel"), stringIDToTypeID("channel"), stringIDToTypeID("mask") );

  descUsng.putReference(            stringIDToTypeID("at")     , ref92_Msk );

  descUsng.putEnumerated(           stringIDToTypeID("using")  , stringIDToTypeID("userMaskEnable"), stringIDToTypeID("revealAll") );

  executeAction(                    stringIDToTypeID("make")   , descUsng, DialogModes.NO );

}

  function                          selectmask()

{ var desc_MkVs                   = new ActionDescriptor();

  var ref_Trgt                    = new ActionReference();

  ref_Trgt.putEnumerated(           stringIDToTypeID("channel")    , stringIDToTypeID("ordinal") , stringIDToTypeID("targetEnum")  );

  desc_MkVs.putReference(           stringIDToTypeID("null")       , ref_Trgt );

  desc_MkVs.putBoolean(             stringIDToTypeID("makeVisible"), false );

  executeAction(                    stringIDToTypeID("select")     , desc_MkVs, DialogModes.NO );

}

  function                          applymask()

{ var desc_Aply                   = new ActionDescriptor();

  var ref_Trgt                    = new ActionReference();

  ref_Trgt.putEnumerated(           stringIDToTypeID("channel") , stringIDToTypeID("ordinal"),stringIDToTypeID("targetEnum") );

  desc_Aply.putReference(           stringIDToTypeID("null")    , ref_Trgt );

  desc_Aply.putBoolean(             stringIDToTypeID("apply")   , true );

  executeAction(                    stringIDToTypeID("delete")  , desc_Aply, DialogModes.NO );

}

  function                          WaitForRedraw()               //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                        = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(               stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(                    stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

} ==========================Dialog_Templates===================================

  


#target photoshop //            Dialog_Tutorials

  var message                     = "Welcome to "       + app.name;

  message                        += " version "         + app.version + "\r\r";

  message                        += "I’m installed in " + app.path.fsName + "\r\r"

  message                        += "You have this much memory available for Adobe Photoshop CS2: " + app.freeMemory + "\r\r"

  var documentsOpen               = app.documents.length

  message                        += "You currently have " + documentsOpen + " document(s) open.\r\r"

  WaitForRedraw();                  alert( message)                 // display the message to the user

  var answer                      = confirm("Do you want me to set the foreground and background to my favorite colors?")

  WaitForRedraw();                  alert( "your answer was  " + answer) ;                // display the message to the user

  if                               (answer)                  // answer will be true for a "Yes" answer and false for a "No" answer

{ app.foregroundColor.rgb.red     = Math.random() * 255;

  app.foregroundColor.rgb.green   = Math.random() * 255;   

  app.foregroundColor.rgb.blue    = Math.random() * 255;

  app.backgroundColor.rgb.red     = Math.random() * 255;

  app.backgroundColor.rgb.green   = Math.random() * 255;

  app.backgroundColor.rgb.blue    = Math.random() * 255;

}

  if (documentsOpen == 0) 

{ var sampleDocToOpen             = File(app.path + "/Samples/Flower.psd")          

  message                         = "Would you like me to open a sample for you? ("    

  message                        += sampleDocToOpen.fsName

  message                        += ")"

  answer                          = confirm(message)                // ask the user another question

  if (answer)                       { open( sampleDocToOpen ) }     // open the document accordingly

}

  WaitForRedraw() ;                  alert( "loaded a picture "+ sampleDocToOpen.fsName)


  var val = Number ( prompt (       ' Enter a nummer ' , 960 ) );

  WaitForRedraw() ;                  alert( "The number you entered is "+ val)


  var closeit                     = true; //######################

  if                                ( closeit )

{ app.activeDocument.close(         SaveOptions.DONOTSAVECHANGES)

  alert (                          "Document Closed" ) 

}


  function WaitForRedraw()                                  

{ var eventWait                   = charIDToTypeID("Wait");   // Wait

  var enumRedrawComplete          = charIDToTypeID("RdCm");   // RedrawComplete 

  var typeState                   = charIDToTypeID("Stte");   // typeState

  var keyState                    = charIDToTypeID("Stte");   // keyState

  var desc                        = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(               keyState, typeState, enumRedrawComplete); 

  executeAction(                    eventWait, desc, DialogModes.NO);         

}


==========================COLOR_TO_TRANSPARENT==========================

  


  #target photoshop //          COLOR_TO_TRANSPARENT

  var startRulerUnits         = app.preferences.rulerUnits  

  var startTypeUnits          = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs     = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits  = Units.PIXELS                

  app.preferences.typeUnits   = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs          = DialogModes.NO

  var fileName                = "/Users/don_sauer/Desktop/Tiger.jpg"; 

  var docRef                  = open( File(fileName) );

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "Open File \r ");

//==================================================================

  SelectColorRange(62, 10 ,10 , 10 )

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "SelectColorRange(62, 10 ,10 , 10 ) \r ");

//==================================================================

  docRef.selection.invert();

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "invert selection \r ");

//==================================================================

  docRef.selection.copy( ); 

  docRef.paste();                   // creates layer 1 with clip

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "copy and paste the selection \r ");

//==================================================================

  docRef.activeLayer           = docRef.layers["Background"] 

  docRef.activeLayer.visible   = false;

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "make background invisible \r ");

//==================================================================

  

  function                      SelectColorRange( fuzz , Red, Green, Blue )                                   

{ var colorRef                = new SolidColor

  colorRef.rgb.red            = Red;        

  colorRef.rgb.green          = Green;  

  colorRef.rgb.blue           = Blue;  

  var desc28                  = new                       ActionDescriptor();

  desc28.putInteger(            charIDToTypeID( "Fzns" ), fuzz );  // Fuzzz

  var desc29                  = new                       ActionDescriptor();

  desc29.putDouble(             charIDToTypeID( "Lmnc" ), colorRef.lab.l );

  desc29.putDouble(             charIDToTypeID( "A   " ), colorRef.lab.a );

  desc29.putDouble(             charIDToTypeID( "B   " ), colorRef.lab.b );

  desc28.putObject(             charIDToTypeID( "Mnm " ), charIDToTypeID( "LbCl" ), desc29 );

  var desc30                  = new                       ActionDescriptor();

  desc30.putDouble(             charIDToTypeID( "Lmnc" ), colorRef.lab.l );

  desc30.putDouble(             charIDToTypeID( "A   " ), colorRef.lab.a );

  desc30.putDouble(             charIDToTypeID( "B   " ), colorRef.lab.b );

  desc28.putObject(             charIDToTypeID( "Mxm " ), charIDToTypeID( "LbCl" ), desc30 );

  desc28.putObject(             charIDToTypeID( "Mxm " ), charIDToTypeID( "B   " ), desc30 );

  executeAction(                charIDToTypeID( "ClrR" ), desc28, DialogModes.NO );

}  

  function                      WaitForRedraw()                                  //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                    = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(           stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(                stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

}  =======================REMOVE_BACKGROUND===========================

  


#target photoshop //            Remove Background Colors

  var startRulerUnits         = app.preferences.rulerUnits  

  var startTypeUnits          = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs     = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits  = Units.PIXELS                

  app.preferences.typeUnits   = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs          = DialogModes.NO

  var fileName                = "/Users/don_sauer/Desktop/Flower.jpg"; 

  var docRef                  = open( File(fileName) );

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "Open File \r ");

//==================================================================

  MagicWand(                    10.000000, 10.000000, 42  ) ; // needs the zeros

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "MagicWand at 10.000000,10.000000 \r ");

//==================================================================

  GrowSelect(                   32  )

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "GrowSelect at 32 \r ");

//==================================================================

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "stepback"  ) ;

  SimilarSelect(                32  );

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "SimilarSelect at 32 \r ");

//==================================================================

  docRef.selection.invert();

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "invert selection \r ");

  docRef.selection.copy( ); 

  docRef.paste();               

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "paste to new layer \r ");

  docRef.activeLayer          = docRef.layers["Background"] 

  docRef.activeLayer.visible  = false;

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "make background invisible \r ");

//==================================================================

  app.preferences.rulerunits  = startRulerUnits         //restore beginning preferences

  app.preferences.typeunits   = startTypeUnits

  app.displayDialogs          = startDisplayDialogs

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "restore preferences \r")

//==================================================================

//app.activeDocument.close(     SaveOptions.DONOTSAVECHANGES);  alert ( "Document Closed" ) 


  function                      MagicWand( XX,YY, Tolerance  )                                   

{ var desc116                 = new ActionDescriptor();

  var desc117                 = new ActionDescriptor();

  var ref42                   = new ActionReference();

  ref42.putProperty(            stringIDToTypeID("channel")   , stringIDToTypeID("selection") );

  desc116.putReference(         stringIDToTypeID("null")      , ref42 );

  desc117.putUnitDouble(        stringIDToTypeID("horizontal"), stringIDToTypeID("pixelsUnit"), XX );

  desc117.putUnitDouble(        stringIDToTypeID("vertical")  , stringIDToTypeID("pixelsUnit"), YY );

  desc116.putObject(            stringIDToTypeID("to")        , stringIDToTypeID("paint"), desc117 );

  desc116.putInteger(           stringIDToTypeID("tolerance") , Tolerance );

  desc116.putBoolean(           stringIDToTypeID("antiAlias") , true );

  executeAction(                stringIDToTypeID("set")       , desc116, DialogModes.NO );

 }

  function                      GrowSelect( Tolerance  )                                   

{ var desc118                 = new ActionDescriptor();

  var ref43                   = new ActionReference();

  ref43.putProperty(            stringIDToTypeID("channel"), stringIDToTypeID("selection") );   

  desc118.putReference(         stringIDToTypeID("null"), ref43 );                      

  desc118.putInteger(           stringIDToTypeID("tolerance"), Tolerance );                   

  desc118.putBoolean(           stringIDToTypeID("antiAlias"), true );                      

  executeAction(                stringIDToTypeID("grow"), desc118, DialogModes.NO );   

}

  function                      SimilarSelect( Tolerance  ) 

{ var desc119                 = new ActionDescriptor();

  var ref44                   = new ActionReference();

  ref44.putProperty(            stringIDToTypeID("channel"), stringIDToTypeID("selection") ); 

  desc119.putReference(         stringIDToTypeID("null"), ref44 );                     

  desc119.putInteger(           stringIDToTypeID("tolerance"), Tolerance );   

  desc119.putBoolean(           stringIDToTypeID("antiAlias"), true );         

  executeAction(                stringIDToTypeID("similar"), desc119, DialogModes.NO ); 

}

  function                      WaitForRedraw()                                  //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                    = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(           stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(                stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

}  

 function                       stepback()

{ var desc55                  = new ActionDescriptor();

  var ref14                   = new ActionReference();

  ref14.putEnumerated(          stringIDToTypeID("historyState"),stringIDToTypeID("ordinal"),stringIDToTypeID("previous") );

  desc55.putReference(          stringIDToTypeID("null"), ref14 );

  executeAction(                stringIDToTypeID("select"),desc55, DialogModes.NO );

}=======================IMAGE_TO_FILE_TO_GET_PIXEL_COLORS================ 


#target photoshop //            Get Pixel Colors

  var startRulerUnits         = app.preferences.rulerUnits  

  var startTypeUnits          = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs     = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits  = Units.PIXELS                

  app.preferences.typeUnits   = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs          = DialogModes.NO

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "preferences saved")

//==================================================================

  var docRef                  = app.documents.add(520, 340, 72, "NewDocument", NewDocumentMode.RGB, DocumentFill.WHITE);

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "create White RBG document");

//==================================================================

  var colorRef                = new       SolidColor                      

  colorRef.rgb.red            = 0;        colorRef.rgb.green= 255;  colorRef.rgb.blue= 0;

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "Color change \r" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue)

  app.foregroundColor         = colorRef

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "foregroundColor set");

//==================================================================

  colorRef.rgb.red            = 255;      colorRef.rgb.green= 255;  colorRef.rgb.blue= 0;

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "Color change \r" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue)

  app.backgroundColor         = colorRef

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "backgroundColor set");

//==================================================================

  var selBounds1 = Array(       Array(50,  50),                                

                                Array(200, 50), 

                                Array(200, 200), 

                                Array(50,  200) ); 

  docRef.selection.select(      selBounds1); 

  WaitForRedraw();              alert (  "selBounds1 \r"+ selBounds1 )

//==================================================================

  colorRef.rgb.red            = 0;          colorRef.rgb.green= 255;  colorRef.rgb.blue= 255;

  WaitForRedraw()  ;            alert (  "Color change \r" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue)

  app.activeDocument.selection.fill(colorRef)     ;

  WaitForRedraw()   ;           alert (  "fill select with new color" )   

//==================================================================

  foregroundColor.rgb          = getPixel( 100, 100 );

  WaitForRedraw()  ;             alert ("Color change \r"+foregroundColor.rgb.red+" "+foregroundColor.rgb.green+" "+foregroundColor.rgb.blue)

//==================================================================

  app.activeDocument.close(     SaveOptions.DONOTSAVECHANGES);  alert ( "Document Closed" ) 

//==================================================================


  function                       getPixel( varX, varY ) 

{ saveRaw();

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "Image is now in file a ");

//==================================================================

  return                         readPixelRGB( varX, varY );

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "Read Whole file to find Pixel ");

//==================================================================

}


function                         saveRaw( varFile ) 

{ WaitForRedraw()  ;             alert (  "input variable = "+ varFile);

  if                            (varFile == undefined ) { varFile = Folder.temp.fsName + 'Temp.raw';  }

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "creating varFile = "+ varFile);

//==================================================================

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "Will now step through executeAction code  ");

//==================================================================

  var desc1                    = new   ActionDescriptor();

  desc1.putBoolean(              strID( 'channelsInterleaved' ), true );

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "desc1.count = "+ desc1.count); // 1 

  var runid                    = desc1.getKey(0);

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "desc1.StringID = "   + typeIDToStringID(runid) ); // 44

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "desc1.CharID = "     + typeIDToCharID(runid) ); // Chnl

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "desc1.getBoolean = "+ desc1.getBoolean(runid) ); //true

  var desc2                    = new   ActionDescriptor();

  desc2.putObject(               strID( 'as' ),        strID( 'rawFormat' ), desc1 );  // key, classID, value

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "desc2.count = "+ desc2.count); //1

  runid                        = desc2.getKey(0);

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "desc2.StringID =   "+ typeIDToStringID(runid) ); // as

  var classid                 =  desc2.getClass(runid);

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "desc2.CharID = "    + typeIDToStringID(classid) ); // rawFormat

  varFile                      = Folder.temp.fsName + 'Temp.raw';

  desc2.putPath(                 strID( 'in' ),        new File( varFile ) );  // key , path

  runid                        = desc2.getKey(1);

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "desc2.StringID(1) = "+ typeIDToStringID(runid) ); // in

  var pathid                   = desc2.getPath(runid);

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "desc2.PathID(1)  =  "+ pathid ); // path

  desc2.putBoolean(              strID( 'copy' ),      true );

  runid                        = desc2.getKey(2);

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "desc2.StringID(2) = "+ typeIDToStringID(runid) ); // copy

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "desc2.CharID(2) = "  + typeIDToCharID(runid) );   // Cpy

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "desc2.getBoolean(2) = "+ desc2.getBoolean(runid) ); // true

  desc2.putBoolean(              strID( 'lowerCase' ), true );

  runid                        = desc2.getKey(3);

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "desc2.StringID(3) = " + typeIDToStringID(runid) ); // lowerCase

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "desc2.CharID(3) = "   + typeIDToCharID(runid) );  // LwCs

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "desc2.getBoolean(3) = "+ desc2.getBoolean(runid) ); // true

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "desc2.count(3) = "+ desc2.count);                 // 4

  executeAction(                 strID( 'save' ),      desc2, DialogModes.NO );

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "saved File = "+ varFile);

}

  function                       readPixelRGB( varX, varY, varFile ) 

{ if                             (varFile == undefined )  { varFile = Folder.temp.fsName + 'Temp.raw'; }

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "input varFile = "+ varFile);

  var units, width, temp,        rgbStr, rgbCol, i;

  units                        = preferences.rulerUnits;

  preferences.rulerUnits       = Units.PIXELS;

  width                        = activeDocument.width;

  preferences.rulerUnits       = units;

  temp                         = new File( varFile );

  WaitForRedraw()  ;             alert (  "open varFile = "+ varFile);

  temp.open(                    'e' );               // e for edit

  temp.encoding                = 'BINARY';

  rgbStr                       = temp.read();   // read whole binary file

  temp.close();

  i                            = 3 * ((varY * width) + varX);  // pixel location 3bytes per pixel

  rgbCol                       = new ( RGBColor );

  rgbCol.red                   = rgbStr.charCodeAt( i );

  rgbCol.green                 = rgbStr.charCodeAt( i + 1 );

  rgbCol.blue                  = rgbStr.charCodeAt( i + 2 );

  WaitForRedraw()  ;             alert ("rgbCol  Color \r" + rgbCol.red+" "+ rgbCol.green+" "+ rgbCol.blue)

  return                         rgbCol;

}

  function                      strID( varID ) 

{ return                        stringIDToTypeID( varID );   //Converts  string ID to runtime ID.//typeIDToStringID()

} 

  function                      WaitForRedraw()                                  //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                    = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(           stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(                stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

} =======================ApplyLayerStyle_Text==============================


 

#target photoshop 

  app.bringToFront(); //           Text_Templates

  var startRulerUnits            = app.preferences.rulerUnits;

  var startTypeUnits             = app.preferences.typeUnits;

  app.preferences.rulerUnits     = Units.INCHES;

  app.preferences.typeUnits      = TypeUnits.POINTS;

  app.displayDialogs             = DialogModes.NO;

  var docRef                     = app.documents.add(8, 5, 72);

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "add a 8 x 5 document at 72 dpi") ;

//==================================================================

  var textColor                  = new SolidColor;

  textColor.rgb.red              = 255;

  textColor.rgb.green            = 0;

  textColor.rgb.blue             = 0;

  var newTextLayer               = docRef.artLayers.add();

  newTextLayer.kind              = LayerKind.TEXT;

  newTextLayer.textItem.contents = "Hello, World!";

  newTextLayer.textItem.position = Array(0.75, 2.75);

  newTextLayer.textItem.size     = 48;

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "Position at 0.75 and 2.75 with size at 48") ;

//==================================================================

  newTextLayer.textItem.color    = textColor;

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "set color to \r"+ textColor.rgb.red +textColor.rgb.green +textColor.rgb.blue) ;

//==================================================================

  newTextLayer.justification     = Justification.LEFTJUSTIFIED ; 

  newTextLayer.textItem.font     = "Braggadocio";

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "font "  + newTextLayer.textItem.font ) ;

//==================================================================

  docRef.artLayers[                0].applyStyle("Sunset Sky (Text)");

  WaitForRedraw()  ;               alert ("applyStyle Sunset Sky  ");

//==================================================================

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;               alert ("stepback"  ) ;

  docRef.artLayers[                0].applyStyle("Overspray (Text)");

  WaitForRedraw()  ;               alert ("applyStyle Overspray  ");

//==================================================================

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;               alert ("stepback"  ) ;

  docRef.artLayers[                0].applyStyle("Chromed Satin (Text)");

  WaitForRedraw()  ;               alert ("applyStyle Chromed Satin   ");

//==================================================================

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;               alert ("stepback"  ) ;

  docRef.artLayers[                0].applyStyle("Chiseled Sky (Text)");

  WaitForRedraw()  ;               alert ("applyStyle Chiseled Sky  ");

//==================================================================

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;               alert ("stepback"  ) ;

  docRef.artLayers[                0].applyStyle("Basic Drop Shadow");

  WaitForRedraw()  ;               alert ("applyStyle Basic Drop Shadow  ");


  app.preferences.rulerunits     = startRulerUnits         //restore beginning preferences

  app.preferences.typeunits      = startTypeUnits

  WaitForRedraw()  ;               alert (  "restore preferences \r")

//==================================================================

//app.activeDocument.close(        SaveOptions.DONOTSAVECHANGES);  alert ( "Document Closed" ) 


  function                         WaitForRedraw()                                  //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                       = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(              stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(                   stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

} 

 function                          stepback()

{ var desc55                     = new ActionDescriptor();

  var ref14                      = new ActionReference();

  ref14.putEnumerated(             stringIDToTypeID("historyState"),stringIDToTypeID("ordinal"),stringIDToTypeID("previous") );

  desc55.putReference(             stringIDToTypeID("null"), ref14 );

  executeAction(                   stringIDToTypeID("select"),desc55, DialogModes.NO );

}

=========================ApplyLayerStyle_Image===============================

 


  #target photoshop //            ApplyLayerStyle_Image

  var startRulerUnits           = app.preferences.rulerUnits  

  var startTypeUnits            = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs       = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits    = Units.PIXELS                

  app.preferences.typeUnits     = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs            = DialogModes.NO

  var fileName                  = "/Users/don_sauer/Desktop/Tiger.jpg"; 

  var docRef                    = open( File(fileName) );

  WaitForRedraw()  ;              alert (  "Open File \r ");

//==================================================================

  var docRef                    = app.activeDocument;

  WaitForRedraw()  ;              alert (  "Is this background? \r "+ docRef.activeLayer.isBackgroundLayer);

//==================================================================

  var layerRef3                 = docRef.layers["Background"].duplicate();

  layerRef3.name                = "First_added" ;

  docRef.activeLayer            = docRef.layers["First_added"]          // define new active layer name

  docRef.activeLayer            = layerRef3;

  WaitForRedraw()  ;              alert (  "Is it still background? \r "+ docRef.activeLayer.isBackgroundLayer);

//==================================================================

  var layerslist                ="layerslist= \r"

  for                             (var i= 0; i < docRef.layers.length ; i++) 

{ layerslist                    = layerslist+ docRef.layers[i].name +" \r";  

} WaitForRedraw();                alert ("Print out Layer[0,1,..]  " + layerslist)

//==================================================================

  docRef.artLayers[               0].applyStyle("Puzzle (Image)");

  WaitForRedraw()  ;              alert ("applyStyle Puzzle\r ");

//==================================================================

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;              alert ("stepback"  ) ;

  docRef.artLayers[               0].applyStyle("Sepia Tone (Image)");

  WaitForRedraw()  ;              alert ("applyStyle Sepia Tone\r ");

//==================================================================

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;              alert ("stepback"  ) ;

  docRef.artLayers[               0].applyStyle("Sun Faded Photo (Image)");

  WaitForRedraw()  ;              alert ("applyStyle Sun Faded Photo \r ");

//==================================================================

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;              alert ("stepback"  ) ;

  docRef.artLayers[               0].applyStyle("Negative (Image)");

  WaitForRedraw()  ;              alert ("applyStyle Negative \r ");

//==================================================================

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;              alert ("stepback"  ) 

//==================================================================

  app.preferences.rulerunits    = startRulerUnits         //restore beginning preferences

  app.preferences.typeunits     = startTypeUnits

  WaitForRedraw()  ;              alert (  "restore preferences \r")

//==================================================================

//app.activeDocument.close(       SaveOptions.DONOTSAVECHANGES);  alert ( "Document Closed" ) 


  function                        WaitForRedraw()                       //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                      = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(             stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(                  stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

} 

 function                         stepback()

{ var desc55                    = new ActionDescriptor();

  var ref14                     = new ActionReference();

  ref14.putEnumerated(            stringIDToTypeID("historyState"),stringIDToTypeID("ordinal"),stringIDToTypeID("previous") );

  desc55.putReference(            stringIDToTypeID("null"), ref14 );

  executeAction(                  stringIDToTypeID("select"),desc55, DialogModes.NO );

}
========================ApplyLayerStyle_Texture==================================


 

#target photoshop //              ApplyLayerStyle_Texture

  var startRulerUnits           = app.preferences.rulerUnits  

  var startTypeUnits            = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs       = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits    = Units.PIXELS                

  app.preferences.typeUnits     = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs            = DialogModes.NO

  var docRef                    = app.documents.add(520, 340, 72, "NewDocument", NewDocumentMode.RGB, DocumentFill.WHITE);

  WaitForRedraw()  ;              alert (  "create White RBG document");

//==================================================================

  var selBounds1 = Array(         Array(50,  50),                                

                                  Array(200, 50), 

                                  Array(200, 200), 

                                  Array(50,  200) ); 

  docRef.selection.select(        selBounds1); 

  WaitForRedraw();                alert (  "selBounds1 \r"+ selBounds1 )

//==================================================================

  docRef.selection.copy( ); 

  docRef.paste();               

  WaitForRedraw()  ;              alert (  "copy and paste the selection \r ");

//==================================================================

  docRef.activeLayer.applyStyle( "Blanket (Texture)");

  WaitForRedraw()  ;              alert ("applyStyle Blanket \r ");

//==================================================================

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;              alert ("stepback"  ) ;

  docRef.activeLayer.applyStyle( "Tie-Dyed Silk (Texture)");

  WaitForRedraw()  ;              alert ("applyStyle Tie-Dyed \r ");

//==================================================================

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;              alert ("stepback"  ) ;

  docRef.activeLayer.applyStyle("Nebula (Texture)");

  WaitForRedraw()  ;              alert ("applyStyle Nebula \r ");

//==================================================================

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;              alert ("stepback"  ) ;

  docRef.activeLayer.applyStyle("Sunspots (Texture)");

  WaitForRedraw()  ;              alert ("applyStyle Sunspots \r ");

//==================================================================

  stepback()

  WaitForRedraw()  ;              alert ("stepback"  ) ;

//==================================================================

  app.preferences.rulerunits    = startRulerUnits         //restore beginning preferences

  app.preferences.typeunits     = startTypeUnits

  app.displayDialogs            = startDisplayDialogs

  WaitForRedraw()  ;              alert (  "restore preferences \r")

//==================================================================

//app.activeDocument.close(       SaveOptions.DONOTSAVECHANGES);  alert ( "Document Closed" ) 


  function                        WaitForRedraw()                       //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                      = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(             stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(                  stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

} 

 function                         stepback()

{ var desc55                    = new ActionDescriptor();

  var ref14                     = new ActionReference();

  ref14.putEnumerated(            stringIDToTypeID("historyState"),stringIDToTypeID("ordinal"),stringIDToTypeID("previous") );

  desc55.putReference(            stringIDToTypeID("null"), ref14 );

  executeAction(                  stringIDToTypeID("select"),desc55, DialogModes.NO );

}========================Image_Canvas_Resize==================================  #target photoshop //            ApplyLayerStyle_Image

  var startRulerUnits           = app.preferences.rulerUnits  

  var startTypeUnits            = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs       = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits    = Units.PIXELS                

  app.preferences.typeUnits     = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs            = DialogModes.NO

  var fileName                  = "/Users/don_sauer/Desktop/Tiger.jpg"; 

  var docRef                    = open( File(fileName) );

  var w                         = docRef.height

  var h                         = docRef.width

  var r                         = docRef.resolution

  WaitForRedraw()  ;              alert (  "Open File \r"+"w = "+w + "h = " +h + "r = " +r);

//==================================================================

  docRef.resizeImage(             0.5*h, 0.5*w, r,ResampleMethod.BICUBIC);     //resizeImage(h, w, res, Method)

  WaitForRedraw()  ;              alert (  "Image resized to 50% \r");

//==================================================================

  docRef.resizeCanvas(            1.7*w,1.7*h,AnchorPosition.MIDDLECENTER);    //resizeCanvas(w, h, anchor)

  WaitForRedraw()  ;              alert (  "Canvas resized by 70% \r");

//==================================================================

  app.preferences.rulerunits    = startRulerUnits         //restore beginning preferences

  app.preferences.typeunits     = startTypeUnits

  app.displayDialogs            = startDisplayDialogs

  WaitForRedraw()  ;              alert (  "restore preferences \r")

//==================================================================

//app.activeDocument.close(       SaveOptions.DONOTSAVECHANGES);  alert ( "Document Closed" ) 

  function                        WaitForRedraw()                       //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                      = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(             stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(                  stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

} 

=========================MosaicTiles==========================================  


#target photoshop

  app.bringToFront();


  if                          (!app.documents.length > 0)                  // open sample file if no document is opened.

{ var strtRulerUnits         = app.preferences.rulerUnits;

  app.preferences.rulerUnits = Units.PIXELS;

  var docRef                 = app.documents.add(320, 240, 72, null, NewDocumentMode.RGB, DocumentFill.WHITE);

  app.preferences.rulerUnits = strtRulerUnits;

}

//==================================================================

//app.activeDocument.close(    SaveOptions.DONOTSAVECHANGES);  alert ( "Document Closed" ) 


  mosaicTiles(             12, 3, 9 );    //   inTileSize, inWidth, inLighten

  function mosaicTiles(    inTileSize, inWidth, inLighten )

{ var filterDescriptor       = new ActionDescriptor();

  filterDescriptor.putInteger( stringIDToTypeID("tileSize" )    , inTileSize );

  filterDescriptor.putInteger( stringIDToTypeID("groutWidth" )  , inWidth );

  filterDescriptor.putInteger( stringIDToTypeID("lightenGrout" ), inLighten );

  executeAction(               stringIDToTypeID("mosaicPlugin" ), filterDescriptor );

}
=============================PATHS_TEMPLATES========================


  


  var startRulerUnits                   = app.preferences.rulerUnits     

  var startTypeUnits                    = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs               = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits            = Units.PIXELS           

  app.preferences.typeUnits             = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs                    = DialogModes.NO

  while (app.documents.length)            {app.activeDocument.close( SaveOptions.DONOTSAVECHANGES) }         

  var docRef                            = app.documents.add(400, 400, 72, "Simple Line")        

//WaitForRedraw()  ;                      alert (  "New Document \r");

//==================================================================

  var XYArray                           = new Array(2)

  var colorRef                          = new SolidColor  

  var lineArray                         = new Array()              

  lineArray[0]                          = new PathPointInfo        

  lineArray[0].kind                     = PointKind.CORNERPOINT

  XYArray                               = Array(100, 100);

  ColorCircle(                            XYArray[0],XYArray[1] ,5 , "FF00FF");

  lineArray[0].anchor                   = XYArray

  lineArray[0].leftDirection            = lineArray[0].anchor

  lineArray[0].rightDirection           = lineArray[0].anchor

  lineArray[1]                          = new PathPointInfo

  lineArray[1].kind                     = PointKind.CORNERPOINT

  XYArray                               = Array(150, 200);

  lineArray[1].anchor                   = XYArray

  ColorCircle(                            XYArray[0],XYArray[1] ,5 , "FF00FF");

  lineArray[1].leftDirection            = lineArray[1].anchor

  lineArray[1].rightDirection           = lineArray[1].anchor

  var lineSubPathArray                  = new Array()

  lineSubPathArray[0]                   = new SubPathInfo()

  lineSubPathArray[0].operation         = ShapeOperation.SHAPEXOR

  lineSubPathArray[0].closed            = false

  lineSubPathArray[0].entireSubPath     = lineArray

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "LEFT POINTS CURVE")

//==================================================================

  var lineArray2                        = new Array()

  lineArray2[0]                         = new PathPointInfo

  lineArray2[0].kind                    = PointKind.CORNERPOINT

  XYArray                               = Array(170, 200)

  lineArray2[0].anchor                  = XYArray

  ColorCircle(                            XYArray[0],XYArray[1] ,5 , "0000FF");

  lineArray2[0].leftDirection           = lineArray2[0].anchor

  lineArray2[0].rightDirection          = lineArray2[0].anchor

  lineArray2[1]                         = new PathPointInfo

  lineArray2[1].kind                    = PointKind.CORNERPOINT

  XYArray                               = Array(220, 100)

  lineArray2[1].anchor                  = XYArray

  ColorCircle(                            XYArray[0],XYArray[1] ,5 , "0000FF");

  lineArray2[1].leftDirection           = lineArray2[1].anchor

  lineArray2[1].rightDirection          = lineArray2[1].anchor

  lineSubPathArray[1]                   = new SubPathInfo()

  lineSubPathArray[1].operation         = ShapeOperation.SHAPEXOR

  lineSubPathArray[1].closed            = false

  lineSubPathArray[1].entireSubPath     = lineArray2

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "RIGHT POINTS CURVE")

//==================================================================

  var lineArray3                        = new Array()             

  lineArray3[0]                         = new PathPointInfo

  lineArray3[0].kind                    = PointKind.CORNERPOINT  

  XYArray                               = Array(220, 80)

  lineArray3[0].anchor                  = XYArray

  ColorCircle(                            XYArray[0],XYArray[1] ,5 , "FFF00F");

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "A CORNERPOINT AT 220, 80")

//==================================================================

  lineArray3[0].leftDirection           = lineArray3[0].anchor

  lineArray3[0].rightDirection          = lineArray3[0].anchor

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "LEFT/RIGHT DIRECTION SET TO THIS ANCHOR")

//==================================================================

  lineArray3[1]                         = new PathPointInfo

  lineArray3[1].kind                    = PointKind.CORNERPOINT

  XYArray                               = Array(160, 30)

  lineArray3[1].anchor                  = XYArray

  ColorCircle(                            XYArray[0],XYArray[1] ,5 , "000000");

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "A CORNERPOINT AT 160, 30")

//==================================================================

  XYArray                               = Array(100, 30)

  lineArray3[1].leftDirection           = XYArray

  ColorCircle(                            XYArray[0],XYArray[1] ,5 , "00FFFF");

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "LEFT DIR AT 100, 30")

//==================================================================

  XYArray                               = Array(220, 30)

  lineArray3[1].rightDirection          = XYArray

  ColorCircle(                            XYArray[0],XYArray[1] ,5 , "00FF00");

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "RIGHT DIR AT 220, 30")

//==================================================================

  lineArray3[2]                         = new PathPointInfo

  lineArray3[2].kind                    = PointKind.CORNERPOINT

  XYArray                               = Array(100, 80)

  lineArray3[2].anchor                  = XYArray

  ColorCircle(                            XYArray[0],XYArray[1] ,5 , "FF00F0");

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "A CORNERPOINT AT 100, 80")

//==================================================================

  lineArray3[2].leftDirection           = lineArray3[2].anchor

  lineArray3[2].rightDirection          = lineArray3[2].anchor

  lineSubPathArray[2]                   = new SubPathInfo()

  lineSubPathArray[2].operation         = ShapeOperation.SHAPEXOR

  lineSubPathArray[2].closed            = false

  lineSubPathArray[2].entireSubPath     = lineArray3

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "LEFT/RIGHT DIRECTION SET TO THIS ANCHOR")

//==================================================================

  var myPathItem                        = docRef.pathItems.add("A Line", lineSubPathArray);   //create the path item

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "PATH ARRAY TO A PATH ITEM")

//==================================================================

  colorRef.rgb.hexValue                 = "00FF00"; app.foregroundColor  =  colorRef;

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "SET COLOR TO 00FF00 ")

//==================================================================

  PickBrush(                              "Hard Round 3 pixels" )

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Set Up Brush ")

//==================================================================

  myPathItem.strokePath(                  ToolType.BRUSH)   

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "PATH Stroked IN")

//==================================================================

  WaitForRedraw()  ;                      alert (   "PATH name = " + myPathItem.name  )

//==================================================================

  var XYArray2                          = new Array(2)

  MyFile                                = new File( "/Users/don_sauer/Downloads/myfilepaths" )

  MyFile.open (                           "w", "?", "?");

  for                                     (i=0;i<app.activeDocument.pathItems.length;i++)

{ pathItem                              = app.activeDocument.pathItems[i];

  MyFile.writeln(                        "[Path"+i+":"+pathItem.name+"]");  

  for                                     (j=0;j<pathItem.subPathItems.length;j++)

{ subPathItem                           = pathItem.subPathItems[j];

  MyFile.writeln(                        "[subPathItem "+j+":"+subPathItem.operation +"]"); 

  for                                     (k=0;k<subPathItem.pathPoints.length;k++)

{ PathPoint                             = subPathItem.pathPoints[k];

  MyFile.writeln(                         "#" + k+ " "+  subPathItem.pathPoints[k].kind  );

  XYArray2                              = subPathItem.pathPoints[k].anchor;

  MyFile.writeln(                         "#" + k+ " Anchor = "         +XYArray2  );

  XYArray2                              = subPathItem.pathPoints[k].leftDirection;

  MyFile.writeln(                         "#" + k+ " leftDirection = "  +XYArray2  );

  XYArray2                              = subPathItem.pathPoints[k].rightDirection;

  MyFile.writeln(                         "#" + k+ " rightDirection = " +XYArray2  );

}

} MyFile.write(                            "\n");

} MyFile.close();

  myPathItem.makeSelection()

  WaitForRedraw()  ;                      alert (   "Write Path to File")

//==================================================================

  myPathItem.makeSelection()

  WaitForRedraw()  ;                      alert (   "make path a Selection")

//==================================================================

  myPathItem.deselect()

  WaitForRedraw()  ;                      alert (   "deselect path " )

//==================================================================

  docRef.flatten()                        ; //docRef.mergeVisibleLayersl()

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Flatten all layers")

//==================================================================

  app.preferences.rulerunits            = startRulerUnits         //restore beginning preferences

  app.preferences.typeunits             = startTypeUnits

  app.displayDialogs                    = startDisplayDialogs

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "restore preferences \r")

//==================================================================

//app.activeDocument.close(               SaveOptions.DONOTSAVECHANGES);  alert ( "Document Closed" ) 

  

 function                                 PickBrush( BrushNameStr)

{ var desc5                             = new ActionDescriptor();

  var ref3                              = new ActionReference();

  ref3.putClass(                          stringIDToTypeID("paintbrushTool") );

  desc5.putReference(                     stringIDToTypeID("null"), ref3 );

  executeAction(                          stringIDToTypeID("select"), desc5, DialogModes.NO );

  var desc245                           = new ActionDescriptor();

  var ref65                             = new ActionReference();

  ref65.putName(                          stringIDToTypeID("brush" ) , BrushNameStr );

  desc245.putReference(                   stringIDToTypeID("null" )  , ref65 );

  executeAction(                          stringIDToTypeID("select") , desc245, DialogModes.NO );

}

   function                               RasterLayer()                        

{ var desc33                            = new ActionDescriptor();

  var ref19                             = new ActionReference();

  ref19.putEnumerated(                    stringIDToTypeID("layer")         , stringIDToTypeID("ordinal"), stringIDToTypeID("targetEnum"));

  desc33.putReference(                    stringIDToTypeID("null")          , ref19 );

  desc33.putEnumerated(                   stringIDToTypeID("what")          , stringIDToTypeID( "rasterizeItem" ),stringIDToTypeID("shape"));

  executeAction(                          stringIDToTypeID("rasterizeLayer"), desc33, DialogModes.NO );

}

  function                                ColorCircle(x, y , r , ColHex)       

{ var colorRef                          = new       SolidColor      

  colorRef.rgb.hexValue                 = ColHex;   

  app.foregroundColor                   = colorRef

  var top                               = y + r;

  var bottom                            = y - r;

  var left                              = x - r;

  var right                             = x + r;

  var desc12                            = new ActionDescriptor();

  var desc13                            = new ActionDescriptor();

  var desc14                            = new ActionDescriptor();

  var ref8                              = new ActionReference();

  ref8.putClass(                          stringIDToTypeID("contentLayer" ) );

  desc12.putReference(                    stringIDToTypeID("null")  , ref8 );

  desc13.putClass(                        stringIDToTypeID("type")  , stringIDToTypeID("solidColorLayer" ) );

  desc14.putUnitDouble(                   stringIDToTypeID("top")   , stringIDToTypeID("pixelsUnit")   , top    +0.000000 );

  desc14.putUnitDouble(                   stringIDToTypeID("left")  , stringIDToTypeID("pixelsUnit")   , left   +0.000000 );

  desc14.putUnitDouble(                   stringIDToTypeID("bottom"), stringIDToTypeID("pixelsUnit")   , bottom +0.000000 );

  desc14.putUnitDouble(                   stringIDToTypeID("right") , stringIDToTypeID("pixelsUnit")   , right  +0.000000 );

  desc13.putObject(                       stringIDToTypeID("shape") , stringIDToTypeID("ellipse")      , desc14 );

  desc12.putObject(                       stringIDToTypeID("using") , stringIDToTypeID("contentLayer" ), desc13 );

  executeAction(                          stringIDToTypeID("make")  , desc12, DialogModes.NO );

  RasterLayer()

}

  function                                WaitForRedraw()                //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc                              = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(                     stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(                          stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

} 


===============================Apply_Gradient=============================

 

  

  var startRulerUnits                   = app.preferences.rulerUnits     

  var startTypeUnits                    = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs               = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits            = Units.PIXELS           

  app.preferences.typeUnits             = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs                    = DialogModes.NO

  while (app.documents.length)            {app.activeDocument.close( SaveOptions.DONOTSAVECHANGES) }         

  var docRef                            = app.documents.add(400, 400, 72, "Apply Gradient")        

//WaitForRedraw()  ;                      alert (  "New Document \r");

//==================================================================

  var colorRef                          = new       SolidColor                      

  colorRef.rgb.red                      = 0;        colorRef.rgb.green= 255;  colorRef.rgb.blue= 255;

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Color change \r" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue)

  app.foregroundColor                   = colorRef

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "foregroundColor set");

//==================================================================

  colorRef.rgb.red                      = 255;      colorRef.rgb.green= 255;  colorRef.rgb.blue= 0;

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Color change \r" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue)

  app.backgroundColor                   = colorRef

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "backgroundColor set");

//=================================================================

  var selBounds1 = Array(                 Array(50,  50),                                

                                          Array(200, 50), 

                                          Array(200, 200), 

                                          Array(50,  200) ); 

  docRef.selection.select(                selBounds1); 

  WaitForRedraw();                        alert (  "selBounds1 \r"+ selBounds1 )

//=================================================================

  ApplyGradient(                          41.000000,123.000000,220.000000, 123.000000, "Foreground to Background")

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Apply Gradient set");

//=================================================================


  function              ApplyGradient( x1,y1,x2, y2, gradientname)                

{ var desc5           = new ActionDescriptor();

  var desc6           = new ActionDescriptor();

  var desc7           = new ActionDescriptor();

  var desc8           = new ActionDescriptor();

  var desc9           = new ActionDescriptor();

  var desc10          = new ActionDescriptor();

  var desc11          = new ActionDescriptor();

  var desc12          = new ActionDescriptor();

  var list1           = new ActionList();

  var list2           = new ActionList();

  desc6.putUnitDouble(  stringIDToTypeID("horizontal") , stringIDToTypeID("pixelsUnit")    , x1 );              

  desc6.putUnitDouble(  stringIDToTypeID("vertical")   , stringIDToTypeID("pixelsUnit")    , y1 );   

  desc5.putObject(      stringIDToTypeID("from")       , stringIDToTypeID("paint")         , desc6 );      

  desc7.putUnitDouble(  stringIDToTypeID("horizontal") , stringIDToTypeID("pixelsUnit")    , x2 ); 

  desc7.putUnitDouble(  stringIDToTypeID("vertical")   , stringIDToTypeID("pixelsUnit")    , y2 );

  desc5.putObject(      stringIDToTypeID("to")         , stringIDToTypeID("paint")         , desc7 );      

  desc5.putUnitDouble(  stringIDToTypeID("opacity")    , stringIDToTypeID("percentUnit")   , 90.000000 );     

  desc5.putEnumerated(  stringIDToTypeID("type")       , stringIDToTypeID("gradientType")  , stringIDToTypeID("linear")); 

  desc5.putBoolean(     stringIDToTypeID("dither")     , true );                                            

  desc5.putBoolean(     stringIDToTypeID("useMask")    , true );                                          

  desc8.putString(      stringIDToTypeID("name")       , gradientname);                      

  desc8.putEnumerated(  stringIDToTypeID("gradientForm"), stringIDToTypeID("gradientForm") , stringIDToTypeID("customStops") );

  desc8.putDouble(      stringIDToTypeID("interfaceIconFrameDimmed"), 4096.000000 );                                   

  desc9.putEnumerated(  stringIDToTypeID("type")       , stringIDToTypeID("colorStopType") , stringIDToTypeID("foregroundColor")); 

  desc9.putInteger(     stringIDToTypeID("location")   , 0 );                                               

  desc9.putInteger(     stringIDToTypeID("midpoint")   , 50 );                                             

  list1.putObject(      stringIDToTypeID("colorStop")  , desc9 );                                          

  desc10.putEnumerated( stringIDToTypeID("type")       , stringIDToTypeID("colorStopType") , stringIDToTypeID("backgroundColor")); 

  desc10.putInteger(    stringIDToTypeID("location")   , 4096 );                                            

  desc10.putInteger(    stringIDToTypeID("midpoint")   , 50 );    

  list1.putObject(      stringIDToTypeID("colorStop")  , desc10 );                                          

  desc8.putList(        stringIDToTypeID("colors")     , list1 );                                          

  desc11.putUnitDouble( stringIDToTypeID("opacity")    , stringIDToTypeID("percentUnit")   , 100.000000 );  

  desc11.putInteger(    stringIDToTypeID("location")   , 0 );                                             

  desc11.putInteger(    stringIDToTypeID("midpoint")   , 50 );                                              

  list2.putObject(      stringIDToTypeID("transferSpec"), desc11 );                                          

  desc12.putUnitDouble( stringIDToTypeID("opacity")    , stringIDToTypeID("percentUnit")   , 100.000000 );   

  desc12.putInteger(    stringIDToTypeID("location")   , 4096 );                                           

  desc12.putInteger(    stringIDToTypeID("midpoint")   , 50 );                                              

  list2.putObject(      stringIDToTypeID("transferSpec"), desc12 );                                          

  desc8.putList(        stringIDToTypeID("transparency"), list2 );                                          

  desc5.putObject(      stringIDToTypeID("gradient")    , stringIDToTypeID("gradientClassEvent"), desc8 );    

  executeAction(        stringIDToTypeID("gradientClassEvent"), desc5, DialogModes.NO );                          

}


  function              WaitForRedraw()                //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc            = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(   stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(        stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

} 


==================Wood======================================

 

  var startRulerUnits                   = app.preferences.rulerUnits     

  var startTypeUnits                    = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs               = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits            = Units.PIXELS           

  app.preferences.typeUnits             = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs                    = DialogModes.NO

  while (app.documents.length)            {app.activeDocument.close( SaveOptions.DONOTSAVECHANGES) }         

  var docRef                            = app.documents.add(400, 400, 72, "Wood")        

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "New Document \r");

//==================================================================


  var colorRef                          = new       SolidColor                      

  colorRef.rgb.red                      = 250;        colorRef.rgb.green= 157;  colorRef.rgb.blue= 106;

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Color change \r" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue)

  app.foregroundColor                   = colorRef

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "foregroundColor set");

//==================================================================

  colorRef.rgb.red                      = 108;      colorRef.rgb.green= 46;  colorRef.rgb.blue= 22;

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Color change \r" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue)

  app.backgroundColor                   = colorRef

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "backgroundColor set");

//==================================================================

  ApplyGradient(                          11.000000,13.000000,320.000000, 323.000000, "Foreground to Background")

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Apply Gradient set");

//=================================================================

  SprayedStrokes(                         19, 24,"strokeDirRightDiag") ;  // len, rad, strokeDirHorizontial,strokeDirVertical, trokeDirLeftDiag

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Apply SprayedStrokes");

//=================================================================

  PaintDaubs(                             3, 2, "brushSimple") ; //size, sharp, brushLightRough,brushDarkRough,brushWideSharp,brushWideBlurry, ,brushSparkle

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Apply PaintDaubs");

//=================================================================

  alert (                                 "Stoke to get wood effect");

  CallLiquify()

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "done");

//=================================================================

    function            WaitForRedraw()                //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc            = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(   stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(        stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

} 

 function               CallLiquify()

{ var desc72          = new ActionDescriptor();

  desc72.putString(     stringIDToTypeID("using") , "Liquify..." );

  executeAction(        stringIDToTypeID("filter"), desc72, DialogModes.NO );

}

  function              PaintDaubs( size, sharp, Direction)

{ var desc71          = new ActionDescriptor();

  desc71.putEnumerated( charIDToTypeID(  "GEfk" )       , charIDToTypeID( "GEft" ), stringIDToTypeID("paintDaubs") );

  desc71.putInteger(    stringIDToTypeID("size")        , size )   ;

  desc71.putInteger(    stringIDToTypeID("sharpen")     , sharp );

  desc71.putEnumerated( stringIDToTypeID("brushType")   , stringIDToTypeID("brushType"),stringIDToTypeID(Direction) );

  executeAction(        stringIDToTypeID("paintDaubs")  , desc71, DialogModes.NO );

}

  function              SprayedStrokes( Length, Radius, Direction)              

{ var desc83          = new ActionDescriptor();

  desc83.putEnumerated( charIDToTypeID(  "GEfk" )             , charIDToTypeID( "GEft" ), stringIDToTypeID("separationSetup"));

  desc83.putInteger(    stringIDToTypeID("strokeLength")      , Length );

  desc83.putInteger(    stringIDToTypeID("sprayRadius")       , Radius ) ;

  desc83.putEnumerated( stringIDToTypeID("strokeDirection")   , stringIDToTypeID("strokeDirectionType"), stringIDToTypeID(Direction) );

  executeAction(        stringIDToTypeID("separationSetup")   , desc83, DialogModes.NO );

}

  function              ApplyGradient( x1,y1,x2, y2, gradientname)                

{ var desc5           = new ActionDescriptor();

  var desc6           = new ActionDescriptor();

  var desc7           = new ActionDescriptor();

  var desc8           = new ActionDescriptor();

  var desc9           = new ActionDescriptor();

  var desc10          = new ActionDescriptor();

  var desc11          = new ActionDescriptor();

  var desc12          = new ActionDescriptor();

  var list1           = new ActionList();

  var list2           = new ActionList();

  desc6.putUnitDouble(  stringIDToTypeID("horizontal") , stringIDToTypeID("pixelsUnit")    , x1 );              

  desc6.putUnitDouble(  stringIDToTypeID("vertical")   , stringIDToTypeID("pixelsUnit")    , y1 );   

  desc5.putObject(      stringIDToTypeID("from")       , stringIDToTypeID("paint")         , desc6 );      

  desc7.putUnitDouble(  stringIDToTypeID("horizontal") , stringIDToTypeID("pixelsUnit")    , x2 ); 

  desc7.putUnitDouble(  stringIDToTypeID("vertical")   , stringIDToTypeID("pixelsUnit")    , y2 );

  desc5.putObject(      stringIDToTypeID("to")         , stringIDToTypeID("paint")         , desc7 );      

  desc5.putUnitDouble(  stringIDToTypeID("opacity")    , stringIDToTypeID("percentUnit")   , 90.000000 );     

  desc5.putEnumerated(  stringIDToTypeID("type")       , stringIDToTypeID("gradientType")  , stringIDToTypeID("linear")); 

  desc5.putBoolean(     stringIDToTypeID("dither")     , true );                                            

  desc5.putBoolean(     stringIDToTypeID("useMask")    , true );                                          

  desc8.putString(      stringIDToTypeID("name")       , gradientname);                      

  desc8.putEnumerated(  stringIDToTypeID("gradientForm"), stringIDToTypeID("gradientForm") , stringIDToTypeID("customStops") );

  desc8.putDouble(      stringIDToTypeID("interfaceIconFrameDimmed")                       , 4096.000000 );                                   

  desc9.putEnumerated(  stringIDToTypeID("type")       , stringIDToTypeID("colorStopType") , stringIDToTypeID("foregroundColor")); 

  desc9.putInteger(     stringIDToTypeID("location")   , 0 );                                               

  desc9.putInteger(     stringIDToTypeID("midpoint")   , 50 );                                             

  list1.putObject(      stringIDToTypeID("colorStop")  , desc9 );                                          

  desc10.putEnumerated( stringIDToTypeID("type")       , stringIDToTypeID("colorStopType") , stringIDToTypeID("backgroundColor")); 

  desc10.putInteger(    stringIDToTypeID("location")   , 4096 );                                            

  desc10.putInteger(    stringIDToTypeID("midpoint")   , 50 );    

  list1.putObject(      stringIDToTypeID("colorStop")  , desc10 );                                          

  desc8.putList(        stringIDToTypeID("colors")     , list1 );                                          

  desc11.putUnitDouble( stringIDToTypeID("opacity")    , stringIDToTypeID("percentUnit")   , 100.000000 );  

  desc11.putInteger(    stringIDToTypeID("location")   , 0 );                                             

  desc11.putInteger(    stringIDToTypeID("midpoint")   , 50 );                                              

  list2.putObject(      stringIDToTypeID("transferSpec"), desc11 );                                          

  desc12.putUnitDouble( stringIDToTypeID("opacity")    , stringIDToTypeID("percentUnit")   , 100.000000 );   

  desc12.putInteger(    stringIDToTypeID("location")   , 4096 );                                           

  desc12.putInteger(    stringIDToTypeID("midpoint")   , 50 );                                              

  list2.putObject(      stringIDToTypeID("transferSpec"), desc12 );                                          

  desc8.putList(        stringIDToTypeID("transparency"), list2 );                                          

  desc5.putObject(      stringIDToTypeID("gradient")    , stringIDToTypeID("gradientClassEvent"), desc8 );    

  executeAction(        stringIDToTypeID("gradientClassEvent"), desc5, DialogModes.NO );                          

}


==================MoltenLead======================================

 

  var startRulerUnits                   = app.preferences.rulerUnits     

  var startTypeUnits                    = app.preferences.typeUnits

  var startDisplayDialogs               = app.displayDialogs

  app.preferences.rulerUnits            = Units.PIXELS           

  app.preferences.typeUnits             = TypeUnits.PIXELS

  app.displayDialogs                    = DialogModes.NO

  while (app.documents.length)            {app.activeDocument.close( SaveOptions.DONOTSAVECHANGES) }         

  var docRef                            = app.documents.add(400, 400, 72, "MoltenLead")        

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "New Document \r");

//==================================================================

  docRef.artLayers.add();    

  var activeLayerName                   = docRef.activeLayer.name;                           

  WaitForRedraw();                        alert ("Add A Layer  called " + activeLayerName )

//==================================================================

  var newname                           = "First_added" ; 

  docRef.activeLayer.name               = newname ;

  WaitForRedraw();                        alert ("Renamed Layer to  " + newname) 

//==================================================================

  var colorRef                          = new       SolidColor                      

  colorRef.rgb.red                      = 128;        colorRef.rgb.green= 128;  colorRef.rgb.blue= 128;

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Color change \r" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue)

  docRef.selection.selectAll;             //app.activeDocument.selection.selectAll     ; 

  app.activeDocument.selection.fill(      colorRef) ;

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Set layer to gray \r");

//==================================================================

  colorRef.rgb.red                      = 0;        colorRef.rgb.green= 0;  colorRef.rgb.blue= 0;

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Color change \r" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue)

  app.foregroundColor                   = colorRef

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "foregroundColor set");

//==================================================================

  colorRef.rgb.red                      = 255;      colorRef.rgb.green= 255;  colorRef.rgb.blue= 255;

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Color change \r" +colorRef.rgb.red+" "+colorRef.rgb.green+" "+colorRef.rgb.blue)

  app.backgroundColor                   = colorRef

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "backgroundColor set");

//==================================================================

  executeAction(                          stringIDToTypeID("clouds"), undefined, DialogModes.NO );

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Apply Clouds \r");

//==================================================================

  executeAction(                          stringIDToTypeID("findEdges"), undefined, DialogModes.NO );

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Find Edges \r");

//==================================================================

  AdjustLevels(                           216, 255,0.76);               // min, max, gamma

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Adjust levels \r");

//==================================================================

  AdjustCurves(                           0.000000,0.000000,183.000000,227.000000,255.000000,255.000000) ;

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Adjust Curves \r");

//==================================================================

  executeAction(                          stringIDToTypeID("invert"), undefined, DialogModes.NO );

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "Invert image \r");

//==================================================================

  ApplyPlaster(                           8,8,"lightPosLeft") ;         // image balance,smooth, direction

 WaitForRedraw()  ;                       alert (  "Apply Plaster \r");

//==================================================================

  UnSharpMask(                            450.000000,1.000000 ,21)      // amount,radius, threshold

  WaitForRedraw()  ;                      alert (  "applyUnSharpMask(450,1,21)"  ) ;

//==================================================================

  function              AdjustLevels(min, max,gamma)                

{ var desc21          = new ActionDescriptor();

  var list3           = new ActionList();

  var desc22          = new ActionDescriptor();

  var ref10           = new ActionReference();

  var list4           = new ActionList();

  ref10.putEnumerated(  stringIDToTypeID("channel"), stringIDToTypeID("channel"), stringIDToTypeID("composite") );

  desc22.putReference(  stringIDToTypeID("channel"), ref10 );

  list4.putInteger(     min );

  list4.putInteger(     max );

  desc22.putList(       stringIDToTypeID("input")          , list4 );

  desc22.putDouble(     stringIDToTypeID("gamma")          , gamma );

  list3.putObject(      stringIDToTypeID("levelAdjustment"), desc22 );

  desc21.putList(       stringIDToTypeID("adjustment")     , list3 );

  executeAction(        stringIDToTypeID("levels")         , desc21, DialogModes.NO );

}

 function               AdjustCurves(x1,y1,x2,y2,x3,y3)                

{ var desc23          = new ActionDescriptor();

  var list5           = new ActionList();

  var desc24          = new ActionDescriptor();

  var ref11           = new ActionReference();

  var list6           = new ActionList();

  var desc25          = new ActionDescriptor();

  var desc26          = new ActionDescriptor();

  var desc27          = new ActionDescriptor();

  ref11.putEnumerated(  stringIDToTypeID("channel")         , stringIDToTypeID("channel"), stringIDToTypeID("composite") );

  desc24.putReference(  stringIDToTypeID("channel")         , ref11 );

  desc25.putDouble(     stringIDToTypeID("horizontal")      , 0.000000 );

  desc25.putDouble(     stringIDToTypeID("vertical")        , 0.000000 );

  list6.putObject(      stringIDToTypeID("paint")           , desc25 );

  desc26.putDouble(     stringIDToTypeID("horizontal")      , 183.000000 );

  desc26.putDouble(     stringIDToTypeID("vertical")        , 227.000000 );

  list6.putObject(      stringIDToTypeID("paint")           , desc26 );

  desc27.putDouble(     stringIDToTypeID("horizontal")      , 255.000000 );

  desc27.putDouble(     stringIDToTypeID("vertical")        , 255.000000 );

  list6.putObject(      stringIDToTypeID("paint")           , desc27 );

  desc24.putList(       stringIDToTypeID("curve")           , list6 );

  list5.putObject(      stringIDToTypeID("curveAdjustment") , desc24 );

  desc23.putList(       stringIDToTypeID("adjustment")      , list5 );

  executeAction(        stringIDToTypeID("curves")          , desc23, DialogModes.NO );

}

 function               ApplyPlaster(balance,smooth,lightPosition)                

{ var desc28          = new ActionDescriptor();

  desc28.putEnumerated( charIDToTypeID(  "GEfk" )           , charIDToTypeID( "GEft" ), stringIDToTypeID("plaster") );

  desc28.putInteger(    stringIDToTypeID("imageBalance")    , balance );

  desc28.putInteger(    stringIDToTypeID("smoothness")      , smooth );

  desc28.putEnumerated( stringIDToTypeID("lightPosition")   , stringIDToTypeID("lightPosition"),   stringIDToTypeID(lightPosition) );

  executeAction(        stringIDToTypeID("plaster")         , desc28, DialogModes.NO );

}

 function               UnSharpMask(amount,radius,threshold)                

{ var desc29          = new ActionDescriptor();

  desc29.putUnitDouble( stringIDToTypeID("amount")          , stringIDToTypeID("percentUnit"), amount );

  desc29.putUnitDouble( stringIDToTypeID("radius")          , stringIDToTypeID("pixelsUnit") , radius );

  desc29.putInteger(    stringIDToTypeID("threshold")       , threshold );

  executeAction(        stringIDToTypeID("unsharpMask")     , desc29, DialogModes.NO );

}

    function            WaitForRedraw()                //"  Wait" find/replace with "//Wait" 

{ var desc            = new ActionDescriptor();

  desc.putEnumerated(   stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("state"), stringIDToTypeID("redrawComplete" ));   

  executeAction(        stringIDToTypeID("wait") , desc                     , DialogModes.NO);            

} 


==================View_Code_Names======================================

  


var  codelist         =" \r"

codelist              = codelist +" "+typeIDToStringID(charIDToTypeID( "SDHz" )) +" \r"; 

codelist              = codelist +" "+typeIDToStringID(charIDToTypeID( "SDLD" )) +" \r"; 

codelist              = codelist +" "+typeIDToStringID(charIDToTypeID( "SDVt" )) +" \r"; 

codelist              = codelist +" "+typeIDToStringID(charIDToTypeID( "SprS" )) +" \r"; 

codelist              = codelist +" "+typeIDToStringID(charIDToTypeID( "StrL" )) +" \r"; 

codelist              = codelist +" "+typeIDToStringID(charIDToTypeID( "SprR" )) +" \r"; 

codelist              = codelist +" "+typeIDToStringID(charIDToTypeID( "SDir" )) +" \r"; 

codelist              = codelist +" "+typeIDToStringID(charIDToTypeID( "StrD" )) +" \r"; 

codelist              = codelist +" "+typeIDToStringID(charIDToTypeID( "SprR" )) +" \r"; 

codelist              = codelist +" "+typeIDToStringID(charIDToTypeID( "SDir" )) +" \r"; 

codelist              = codelist +" "+typeIDToStringID(charIDToTypeID( "SDRD" )) +" \r"; 


alert (   codelist ); // 44
======================Create_Brush==================================


  

Draw Brush shape

Edit->Define_Brush_Preset..

Name brush and note it’s number


Select brush is Brush tip shape

Adjust size, angle, etc and save as new name=================LAYER_STYLES=============================  


  Drop Shadow      – Creates a shadow behind

  Inner Shadow     – Creates a shadow on top.

  Outer Glow       - Creates a glow behind 

  Inner Glow       – Creates a glow on top of 

  Bevel and Emboss - Creates unique highlight and shadow effects

  Satin            - Gives a satin-like, glossy appearance.

  Color Overlay    - Fills with a solid color.

  Gradient Overlay - Fills with a gradient.

  Pattern Overlay  - Fills with a pattern.

  Stroke           - Creates an outline using a solid color, gradient, or pattern.


 

=====================LAYER_STYLE_NONE=============================

   

// =======================================================

  var desc146          = new ActionDescriptor();

  var ref11            = new ActionReference();

  var desc147          = new ActionDescriptor();

  ref11.putProperty(     charIDToTypeID( "Prpr" ), charIDToTypeID( "Lefx" ) );

  ref11.putEnumerated(   charIDToTypeID( "Lyr " ), charIDToTypeID( "Ordn" ), charIDToTypeID( "Trgt" ) );

  desc146.putReference(  charIDToTypeID( "null" ), ref11 );

  desc147.putUnitDouble( charIDToTypeID( "Scl " ), charIDToTypeID( "#Prc" ), 100.000000 );

  desc146.putObject(     charIDToTypeID( "T   " ), charIDToTypeID( "Lefx" ), desc147 );

  executeAction(         charIDToTypeID( "setd" ), desc146, DialogModes.NO );


===================DROP_SHADOW=================================

   


 // =======================================================

  var desc164          = new ActionDescriptor();

  var ref14            = new ActionReference();

  var desc166          = new ActionDescriptor();

  var desc165          = new ActionDescriptor();

  desc167              = new ActionDescriptor();

  var desc168          = new ActionDescriptor();

  ref14.putProperty(     charIDToTypeID( "Prpr" ), charIDToTypeID( "Lefx" ) );

  ref14.putEnumerated(   charIDToTypeID( "Lyr " ), charIDToTypeID( "Ordn" ), charIDToTypeID( "Trgt" ) );

  desc164.putReference(  charIDToTypeID( "DrSh" ), ref14 );

  desc165.putUnitDouble( charIDToTypeID( "Scl " ), charIDToTypeID( "#Prc" ), 100.000000 );

  desc166.putBoolean(    charIDToTypeID( "enab" ), true );

  desc166.putEnumerated( charIDToTypeID( "Md  " ), charIDToTypeID( "BlnM" ), charIDToTypeID( "CBrn" ) );

  desc167.putDouble(     charIDToTypeID( "Rd  " ), 0.000000 );

  desc167.putDouble(     charIDToTypeID( "Grn " ), 0.000000 );

  desc167.putDouble(     charIDToTypeID( "Bl  " ), 0.000000 );

  desc166.putObject(     charIDToTypeID( "Clr " ), charIDToTypeID( "RGBC" ), desc167 );

  desc166.putUnitDouble( charIDToTypeID( "Opct" ), charIDToTypeID( "#Prc" ), 74.000000 );

  desc166.putBoolean(    charIDToTypeID( "uglg" ), true );

  desc166.putUnitDouble( charIDToTypeID( "lagl" ), charIDToTypeID( "#Ang" ), 120.000000 );

  desc166.putUnitDouble( charIDToTypeID( "Dstn" ), charIDToTypeID( "#Pxl" ), 15.000000 );

  desc166.putUnitDouble( charIDToTypeID( "Ckmt" ), charIDToTypeID( "#Pxl" ), 21.000000 );

  desc166.putUnitDouble( charIDToTypeID( "blur" ), charIDToTypeID( "#Pxl" ), 27.000000 );

  desc166.putUnitDouble( charIDToTypeID( "Nose" ), charIDToTypeID( "#Prc" ), 10.000000 );

  desc166.putBoolean(    charIDToTypeID( "AntA" ), false );

  desc168.putString(     charIDToTypeID( "Nm  " ), "Linear" );

  desc166.putObject(     charIDToTypeID( "TrnS" ), charIDToTypeID( "ShpC" ), desc168 );

  desc165.putObject(     charIDToTypeID( "null" ), charIDToTypeID( "DrSh" ), desc166 );

  desc166.putBoolean(    stringIDToTypeID(         "layerConceals" ), true );

  desc164.putObject(     charIDToTypeID( "T   " ), charIDToTypeID( "Lefx" ), desc165 );

executeAction(           charIDToTypeID( "setd" ), desc164, DialogModes.NO );==================INNER_SHADOW===================================


  

  var desc176          = new ActionDescriptor();

  var ref17            = new ActionReference();

  var desc177          = new ActionDescriptor();

  var desc178          = new ActionDescriptor();

  var desc179          = new ActionDescriptor();

  var desc180          = new ActionDescriptor();

  ref17.putProperty(     charIDToTypeID( "Prpr" ), charIDToTypeID( "Lefx" ) );

  ref17.putEnumerated(   charIDToTypeID( "Lyr " ), charIDToTypeID( "Ordn" ), charIDToTypeID( "Trgt" ) );

  desc176.putReference(  charIDToTypeID( "null" ), ref17 );

  desc177.putUnitDouble( charIDToTypeID( "Scl " ), charIDToTypeID( "#Prc" ), 100.000000 );

  desc178.putBoolean(    charIDToTypeID( "enab" ), true );

  desc178.putEnumerated( charIDToTypeID( "Md  " ), charIDToTypeID( "BlnM" ), stringIDToTypeID( "linearBurn" ) );

  desc179.putDouble(     charIDToTypeID( "Rd  " ), 15.003891 );

  desc179.putDouble(     charIDToTypeID( "Grn " ), 70.000000 );

  desc179.putDouble(     charIDToTypeID( "Bl  " ), 245.996109 );

  desc178.putObject(     charIDToTypeID( "Clr " ), charIDToTypeID( "RGBC" ), desc179 );

  desc178.putUnitDouble( charIDToTypeID( "Opct" ), charIDToTypeID( "#Prc" ), 56.000000 );

  desc178.putBoolean(    charIDToTypeID( "uglg" ), true );

  desc178.putUnitDouble( charIDToTypeID( "lagl" ), charIDToTypeID( "#Ang" ), 120.000000 );

  desc178.putUnitDouble( charIDToTypeID( "Dstn" ), charIDToTypeID( "#Pxl" ), 11.000000 );

  desc178.putUnitDouble( charIDToTypeID( "Ckmt" ), charIDToTypeID( "#Pxl" ), 4.000000 );

  desc178.putUnitDouble( charIDToTypeID( "blur" ), charIDToTypeID( "#Pxl" ), 35.000000 );

  desc178.putUnitDouble( charIDToTypeID( "Nose" ), charIDToTypeID( "#Prc" ), 31.000000 );

  desc178.putBoolean(    charIDToTypeID( "AntA" ), true );

  desc180.putString(     charIDToTypeID( "Nm  " ), "Linear" );

  desc178.putObject(     charIDToTypeID( "TrnS" ), charIDToTypeID( "ShpC" ), desc180 );

  desc177.putObject(     charIDToTypeID( "IrSh" ), charIDToTypeID( "IrSh" ), desc178 );

  desc176.putObject(     charIDToTypeID( "T   " ), charIDToTypeID( "Lefx" ), desc177 );

  executeAction(         charIDToTypeID( "setd" ), desc176, DialogModes.NO );==================STOKE===================================

   

  var desc185          = new ActionDescriptor();

  var ref19            = new ActionReference();

  var desc186          = new ActionDescriptor();

  var desc187          = new ActionDescriptor();

  var desc188          = new ActionDescriptor();

  ref19.putProperty(     charIDToTypeID( "Prpr" ), charIDToTypeID( "Lefx" ) );

  ref19.putEnumerated(   charIDToTypeID( "Lyr " ), charIDToTypeID( "Ordn" ), charIDToTypeID( "Trgt" ) );

  desc185.putReference(  charIDToTypeID( "null" ), ref19 );

  desc186.putUnitDouble( charIDToTypeID( "Scl " ), charIDToTypeID( "#Prc" ), 100.000000 );

  desc187.putBoolean(    charIDToTypeID( "enab" ), true );

  desc187.putEnumerated( charIDToTypeID( "Styl" ), charIDToTypeID( "FStl" ), charIDToTypeID( "OutF" ) );

  desc187.putEnumerated( charIDToTypeID( "PntT" ), charIDToTypeID( "FrFl" ), charIDToTypeID( "SClr" ) );

  desc187.putEnumerated( charIDToTypeID( "Md  " ), charIDToTypeID( "BlnM" ), stringIDToTypeID( "hardMix" ) );

  desc187.putUnitDouble( charIDToTypeID( "Opct" ), charIDToTypeID( "#Prc" ), 57.000000 );

  desc187.putUnitDouble( charIDToTypeID( "Sz  " ), charIDToTypeID( "#Pxl" ), 35.000000 );

  desc188.putDouble(     charIDToTypeID( "Rd  " ), 227.996109 );

  desc188.putDouble(     charIDToTypeID( "Grn " ), 255.000000 );

  desc188.putDouble(     charIDToTypeID( "Bl  " ), 0.000000 );

  desc187.putObject(     charIDToTypeID( "Clr " ), charIDToTypeID( "RGBC" ), desc188 );

  desc186.putObject(     charIDToTypeID( "FrFX" ), charIDToTypeID( "FrFX" ), desc187 );

  desc185.putObject(     charIDToTypeID( "T   " ), charIDToTypeID( "Lefx" ), desc186 );

  executeAction(         charIDToTypeID( "setd" ), desc185, DialogModes.NO );


=====================================================


  2-5-13-15-39-40
  dsauersanjose@aol.com
  Don Sauer